top of page

האימונים שלי

 • אירובי לטיני

  ראו פרטים נוספים

  טוענים את הימים...

  45 דקות

  בהתאם למנוי הנרכש
 • אימון המשלב גמישות איזון וכוח

  ראו פרטים נוספים

  טוענים את הימים...

  בהתאם למנוי הנרכש
 • אימון רצועות באמצעות משקל הגוף

  ראו פרטים נוספים

  טוענים את הימים...

  45 דקות

  בהתאם למנוי שנרכש
 • אימון עצים המשלב מחזורים אנארוביים קצרים

  ראו פרטים נוספים

  טוענים את הימים...

  בהתאם למנוי הנרכש
 • עיצוב הגוף בעזרת אביזרים שונים

  ראו פרטים נוספים

  טוענים את הימים...

  45 דקות

  בהתאם למנוי הנרכש
 • אימון פונקציונלי עדין ורך מותאם לצורכי הגיל השלישי

  ראו פרטים נוספים

  טוענים את הימים...

  בהתאם למנוי הנרכש
הרשם לאימון: Bookings
bottom of page