top of page

בחירת תוכנית

 • מנוי מתמידים

  330₪
  לכל חודש
  ללא הגבלה, למי שמתאמן מעל שני אימונים שבועיים
   
  • השתתפות ללא הגבלה בכלל האימונים בסטודיו
  • לא כולל אימונים אישיים ואימונים במים
 • מנוי דו שבועי

  240₪
  לכל חודש
  למתאמנים עד שני אימונים שבועיים
   
  • השתתפות בכל האימונים הקבוצתיים בסטודיו
  • למעט אימונים אישיים ואימונים במים
 • אימון אחד לשבוע

  120₪
  לכל חודש
  למתאמנים עד אימון אחד לשבוע
   
  • השתתפות בכל האימונים הקבוצתיים בסטודיו
  • לא כולל אימונים אישיים ואימונים במים
 • אימון אישי

  85₪
   
  למשתתף בודד
   
  • אימון אישי למשתתף בודד.
  • משך האימון: 50 דקות. מועד וסוג האימון
  • בתאום אישי עם הלקוח
 • שני אימונים אישיים

  150₪
   
  למי שרוכש מראש שני אימונים אישיים
   
  • משך כל אימון: 50 דקות
  • מועדים וסוגי האימונים בתאום אישי עם הלקוח
 • אימון אישי לזוג

  100₪
   
  אימון פרטי לזוג מתאמנים
   
  • משך האימון: 50 דקות
  • מועד וסוג האימון בתאום אישי עם הלקוח
 • שני אימונים לזוג

  180₪
   
  אימונים אישיים לזוג מתאמנים
   
  • משך כל אימון: 50 דקות
  • מועדי וסוגי האימונים בתאום אישי עם הלקוח
 • שלושה אימונים אישיים

  210₪
   
  אימון פרטי לזוג מתאמנים
   
  • משך האימון: 50 דקות
  • סוג ומועד האימון בתאום אישי עם הלקוח
 • שלושה אימונים לזוג

  210₪
   
  אימונים פרטיים לזוג מתאמנים
   
  • משך כל האימון: 50 דקות
  • סוג האימונים ומועדם בתאום איי עם הלקוח
bottom of page