top of page

אימון זומבה ברחובות

המתאמנות בקבוצת הזומבה הפרטית שפתחנו.

הצילום על ידי חברתי המדהימה רותי.

זומבה 23

זומבה 23

זומבה 34!

זומבה 34!

זומבה 26!

זומבה 26!

זומבה 24!!

זומבה 24!!

זומבה 23

זומבה 23

זומבה 22!!

זומבה 22!!

זומבה 21

זומבה 21

זומבה 20

זומבה 20

זומבה 29

זומבה 29

זומבה 43

זומבה 43

זומבה 3

זומבה 3

אימון זומבה רחובות

זומבה 12

זומבה 12

זומבה 4

זומבה 4

אימון זומבה רחובות

זומבה 5

זומבה 5

אימון זומבה רחובות

זומבה 7

זומבה 7

זומבה 9

זומבה 9

זומבה 10

זומבה 10

זומבה 11

זומבה 11

זומבה 31

זומבה 31

אימון זומבה ברחובות

זומבה 14

זומבה 14

זומבה 4

זומבה 4

אימון זומבה ברחובות

זומבה 13

זומבה 13

זומבה 16

זומבה 16

bottom of page